Translatica, kierunek polsko-angielski
oddźwięk rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
response techniczny;
echo;
reaction;
resonance;
feedback;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich