Translatica, kierunek polsko-angielski
echo rzeczownik, rodzaj nijaki;
echo audiotechnika, książkowe, oficjalne;
response;
memory;
memories;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich