Translatica, kierunek polsko-angielski
odgłos rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
echo;
sound;
noise;
report;
resonance biologia, chemia, medycyna;
chime;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich