bestimmen
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
decydować przysłówek;
bestimmen;
definiować czasownik, aspekt niedokonany;
definieren informatyka, książkowe, oficjalne;
festlegen;
beschreiben książkowe, oficjalne;
bestimmen książkowe, oficjalne;
abgrenzen informatyka;
desygnować czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany;
designieren polityka;
ernennen polityka, książkowe, oficjalne;
bestimmen;
Słownik niemiecko-polski PWN
bestimmen Wymowa określać
für j-n bestimmen przeznaczyć dla kogoś
ich bestimme darüber ja o tym decyduję
bestimmt Wymowa określony, oznaczony
bestimmt! na pewno!
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bestimmen rzeczownik, rodzaj męski;
projekt;
bestimmen przysłówek;
bestimmen czasownik;
ustalić;
ustalać;
wyznaczyć techniczny;
naznaczać książkowe, oficjalne;
oznaczać;
determinować książkowe, oficjalne;
oznaczyć;
definiować książkowe, oficjalne;
wytyczać;
naznaczyć książkowe, oficjalne;
powołać;
zdeterminować książkowe, oficjalne;
domawiać potoczne, nieoficjalne;
plan;
wytyczyć;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich