bestimmen
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bestimmen rzeczownik, rodzaj męski;
projekt;
bestimmen przysłówek;
bestimmen czasownik;
ustalić;
ustalać;
wyznaczyć techniczny;
naznaczać książkowe, oficjalne;
oznaczać;
determinować książkowe, oficjalne;
oznaczyć;
definiować książkowe, oficjalne;
wytyczać;
naznaczyć książkowe, oficjalne;
powołać;
zdeterminować książkowe, oficjalne;
domawiać potoczne, nieoficjalne;
plan;
wytyczyć;
bestimmend przysłówek;
bestimmend przymiotnik, attr, predykatyw;
bestimmt przysłówek;
na pewno;
pewnie;
zapewne;
chyba;
pewno;
bestimmt przymiotnik, attr, predykatyw;
oznaczyć;
twardo;
stanowczo;
bestimmt przymiotnik, attr, predykatyw;
pewny;
ustalony;
oznaczony techniczny;
jasny;
bestimmte czasownik;
bestimmter Artikel rzeczownik, rodzaj męski;
bestimmter Arzt rzeczownik, rodzaj męski;
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich