bestimmen
Słownik niemiecko-polski PWN
bestimmen Wymowa określać
für j-n bestimmen przeznaczyć dla kogoś
ich bestimme darüber ja o tym decyduję
bestimmt Wymowa określony, oznaczony
bestimmt! na pewno!
antreffen* Wymowa zastać (j-n kogoś)
abends triffst du mich bestimmt an wieczorem zastaniesz mnie na pewno
j-n zu Hause 〈im Büro〉 antreffen zastać kogoś w domu 〈w biurze〉
Artikel Wymowa m
rodzajnik m
der bestimmte 〈unbestimmte〉 Artikel rodzajnik określony 〈nieokreślony〉
(in der Zeitung) artykuł m
handl artykuł m, towar m
Frist Wymowa f termin m
eine Frist bestimmen 〈festsetzen〉 ustalić termin
die allerletzte Frist setzen wyznaczyć ostateczny termin
die Frist ist am... abgelaufen termin upłynął z dniem...
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich