Baza aktów prawnych Unii Europejskiej  Cytaty odnotowujące konkretne użycie tłumaczeń słów angielsko-polskich i polsko-angielskich umieszczone w serwisie Translatica.pl pochodzą z Bazy danych DGT-TM, która jest wyłączną własnością Komisji Europejskiej i została udostępniona bezpłatnie i bez ograniczeń terytorialnych. Data dostępu do bazy 02.09.2019. Dokładne informacje nt. pochodzenia źródła tłumaczenia oraz daty powstania dokumentu w bazie DGT-TM zostały umieszczone pod poszczególnymi cytatami wraz z aktywnym odnośnikiem do oryginalnego dokumentu z bazy.
 
Lista cytatów w języku polskim i angielskim zawierająca frazę: wymowa
Wymowa
nazwy (PronunciationOfName)

Pronunciation
Of Name (PronunciationOfName)
Wymowa
nazwy (PronunciationOfName)

Pronunciation
Of Name (PronunciationOfName)

Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy.

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of a name.
Właściwa, prawidłowa lub standardowa (standardowa w obrębie danej społeczności językowej)
wymowa
nazwy.

Proper, correct or standard (standard within the linguistic community concerned)
pronunciation
of a name.

Wymowa

Pronunciation
Wymowa

Pronunciation

Wymowa

Pronunciation
Wymowa

Pronunciation

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich