x

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
x (ex) – bez, z wyłączeniem
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich