watch

 
Słownik angielsko-polski PWN
watch [wɒtʃ Wymowa]
1 cz. pch. oglądać; obserwować
2 cz. npch. patrzeć; czuwać
3 rz. zegarek; obserwacja
watch out cz. npch. uważać
watch out! uwaga!
watch over cz. pch.
to watch over sth strzec czegoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich