watch

 
Słownik angielsko-polski PWN
watch [wɒtʃ Wymowa]
1 cz. pch. oglądać; obserwować
2 cz. npch. patrzeć; czuwać
3 rz. zegarek; obserwacja
watch out cz. npch. uważać
watch out! uwaga!
watch over cz. pch.
to watch over sth strzec czegoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich