walk

 
Słownik angielsko-polski PWN
walk [wɔːk Wymowa]
1 cz. pch. (odległość) przejść
to walk the dog wyprowadzać psa na spacer
2 cz. npch. iść, chodzić; spacerować
let’s walk chodźmy piechotą
3 rz. spacer; chód
walk out cz. npch. wychodzić; (mąż, żona) odchodzić
to walk out on sb rzucić kogoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich