w.a., W.A., W/A

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
w.a., W.A., W/A (with average) – z awarią, z uwzględnieniem awarii, np. w umowie, w polisie ubezpieczeniowej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich