vacuum

 
Słownik angielsko-polski PWN
vacuum [ˈvækjʊəm Wymowa]
1 rz. próżnia
vacuum cleaner odkurzacz
vacuum flask termos
2 cz. pch. odkurzać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich