v.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
v.:
a) (versus) – przeciw, contra, w opozycji do
b) (verse) – wiersz
c) (very) – bardzo, istotny, prawdziwy, absolutnie, bezwzględnie
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich