unhappy

 
Słownik angielsko-polski PWN
unhappy [ʌnˈhæpɪ Wymowa] przym. nieszczęśliwy
to be unhappy about/with sth być niezadowolnym z czegoś
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich