understanding

 
Słownik angielsko-polski PWN
understanding [ˌʌndəˈstændɪŋ Wymowa] rz. zrozumienie; porozumienie
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich