under

 
Słownik angielsko-polski PWN
under [ˈʌndər Wymowa]
1 przyim. pod; poniżej; mniej niż;
under Polish law zgodnie z prawem polskim
2 przysł. pod spód
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich