ult.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ult.:
a) (ultimate) – ostateczny
b) (ultimo) – ubiegłego (zeszłego) miesiąca, koniec miesiąca
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich