u.s.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
u.s.:
a) (under seal) – pod zamknięciem celnym (np. towar)
b) (ut supra) – pod zamknięciem celnym (np. towar)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich