u.c.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
u.c. (usual conditions) – zwyczajowe warunki
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich