s.

Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN

s.:
a) (second) – sekunda, drugi, zapasowy, zastępczy, drugorzędny, podrzędny, (second of a bill – weksel sekunda, wtóropis; second quality – druga, gorsza jakość)
b) (secondary) – wtórny
c) (section) – oddział
d) (series, S.) – serie, partie
e) (son) – syn, potomek
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich