question

 
Słownik angielsko-polski PWN
question [ˈkwestʃən Wymowa]
1 rz. pytanie; kwestia, sprawa
question mark znak zapytania
it’s out of the question nie ma mowy, to wykluczone
2 cz. pch. przesłuchiwać; kwestionować
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich