qualification

 
Słownik angielsko-polski PWN
qualification [ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn Wymowa] rz. kwalifikacje; (wymóg) zastrzeżenie
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich