particle

 
Słownik angielsko-polski PWN
particle [ˈpɑːtɪkl Wymowa] rz. drobina, cząsteczka; FIZ cząstka elementarna; JĘZ partykuła
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich