par.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
par.:
a) (paragraph) – paragraf, akapit, nowy wiersz, notatka, felieton
b) (parallel) – równoległy (np. przepis)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich