p.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
p.:
a) (page) – strona, stronica
b) (paid) – zapłacony
c) (pattern) – wzór, model
d) (per) – na, przez, według
e) (per procurationem) – per procura
f) (pint) – pół kwarty = 0,568 l (miara pojemności)
g) (premium) – premia, agio
h) (prime) – naczelny, najwyższego gatunku, najwyższy, początkowy, pierwszy, pierwszorzędny; dokładnie po/informować, pouczyć, udzielić wyczerpujących informacji
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich