p.a., P.A., P/A, P/A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
p.a., P.A., P/A, P/A.:
a) (particular average) – awaria poszczególna (pojedyncza)
b) (power of attorney, p.a. P/A, P/A.) – pełnomocnictwo
c) (private account) – prywatne konto
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich