over

 
Słownik angielsko-polski PWN
over [ˈəʊvər Wymowa]
1 przyim. nad, ponad
a bridge over the Vistula most na Wiśle
to jump over a fence przeskoczyć przez płot
over here/there tu/tam
over 30°C powyżej 30°C
well over a thousand przeszło tysiąc
over the weekend podczas weekendu
over the radio przez radio
2 przym., przysł.
summer is over lato się skończyło
to have sb over gościć kogoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich