orw, O.R.W.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
orw, O.R.W. (owner’s risk of wetting) – ryzyko zamoczenia obciąża właściciela
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich