orf, O.R.F.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
orf, O.R.F., (owner’s risk of fire) – ryzyko pożaru obciąża właściciela
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich