order

 
Słownik angielsko-polski PWN
order [ˈɔːdər Wymowa]
1 rz. porządek; (w restauracji) zamówienie; WOJSK rozkaz; REL zakon
out of order uszkodzony
in order to żeby
2 cz. pch. zamawiać
to order sb to do sth kazać komuś coś zrobić
3 cz. npch. składać zamówienie
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich