of.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
of. (official) – urzędowy, formalny, oficjalny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich