of

 
Słownik angielsko-polski PWN
of [ɒv Wymowa] przyim. z, ze
some of them niektórzy z nich
a man of 20 człowiek dwudziestoletni
the king of Naples król Neapolu
what is it made of? z czego to jest zrobione?
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich