o.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o. (origin) – pochodzenie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich