o.c.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
o.c. (outward cargo) – ładunek wyjściowy, ładunek eksportowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich