nothing

 
Słownik angielsko-polski PWN
nothing [ˈnʌθɪŋ Wymowa]
1 zaim. nic
2 przysł.
nothing like sb/sth zupełnie inny niż ktoś/coś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich