no, No, No.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
no, No, No., (number) – liczba, numer (Nr)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich