n.o.s., N.O.S.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
n.o.s., N.O.S.:
a) (not otherwise specified) – inaczej niewymieniony
b) (not otherwise stated) – inaczej nieujęty
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich