n/e

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
n/e (not exceeding) – nieprzekraczający
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich