moving

 
Słownik angielsko-polski PWN
moving [ˈmuːvɪŋ Wymowa] przym. poruszający się; ruchomy; (widok) wzruszający
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich