mention

 
Słownik angielsko-polski PWN
mention [ˈmenʃn Wymowa]
1 cz. pch.
to mention sb/sth wspomnieć o kimś/czymś
not to mention… nie mówiąc o…
2 rz. wzmianka; wyraz uznania
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich