limited

 
Słownik angielsko-polski PWN
limited [ˈlɪmɪtɪd Wymowa] przym. ograniczony, niewielki
BrE limited (liability) company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich