liable

 
Słownik angielsko-polski PWN
liable [ˈlaɪəbl Wymowa] przym.
liable for sth odpowiedzialny za coś
liable to sth narażony na coś
liable to do sth skłonny do robienia czegoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich