leave

 
Słownik angielsko-polski PWN
leave [liːv Wymowa]
1 cz. pch. porzucać; zostawiać; opuszczać
to leave the room wyjść z pokoju
to leave Cracow wyjechać z Krakowa
2 cz. npch. odjeżdżać, odchodzić
to leave for Paris wyjechać do Paryża
3 rz. urlop
leave behind cz. pch. (rodzinę) zostawiać; (rękawiczki) zapominać
leave out (wyraz) pomijać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich