l.a., L.of A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
l.a., L.of A. (Lester of advice) – awiz(o), awizacja, zawiadomienie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich