know

 
Słownik angielsko-polski PWN
know [nəʊ Wymowa]
1 cz. pch. znać
to get to know sb poznać kogoś
2 cz. npch. wiedzieć
to let sb know about/of sth zawiadomić kogoś o czymś
to know sth by heart znać coś na pamięć
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich