just1

 
Słownik angielsko-polski PWN
just1 [dʒʌst Wymowa] przysł. właśnie, dopiero co; zaraz; ledwo, ledwie
I’ve just finished właśnie skończyłem
I’m just coming już idę
just after/before tuż po/przed
it costs just £5 to kosztuje tylko 5 funtów
just two hours ago zaledwie dwie godziny temu
just a little tylko trochę
it’s just like him to do niego podobne
just now w tej chwili
just as właśnie kiedy
just in case na wszelki wypadek
just as well that... całe szczęście, że...
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich