identity

 
Słownik angielsko-polski PWN
identity [aɪˈdentətɪ Wymowa] rz. tożsamość
identity card dowód osobisty
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich