heart

 
Słownik angielsko-polski PWN
heart [hɑːt Wymowa] rz. serce; (w kartach) kier
heart attack atak serca
by heart na pamięć
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich