hear

 
Słownik angielsko-polski PWN
hear [hɪər Wymowa]
1 cz. pch. słyszeć
to hear sth usłyszeć coś, wysłuchać czegoś
PRAW to hear a case rozpoznać sprawę
2 cz. npch. dowiedzieć się
to hear about sb/sth usłyszeć o kimś/czymś
to hear from sb dostać wiadomość od kogoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich