hand

 
Słownik angielsko-polski PWN
hand [hænd Wymowa]
1 rz. ręka; (na zegarze) wskazówka
on hand pod ręką
to deliver sth by hand doręczyć coś osobiście
to give sb a hand pomóc komuś
2 cz. pch. wręczać
hand back cz. pch. oddawać
hand down cz. pch. (opinię, tradycję) przekazywać
hand in cz. pch. wręczać; (rezygnację) składać
hand out cz. pch. rozdawać
hand over cz. pch. przekazywać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich